Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şəki REM-in şöbələri

Molekulyar biofizika şöbəsi
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Yusif Hacıbala oğlu Şükürlü
fizika -riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Fiziki qanunların bioloji səviyyədə həyata keçməsi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi;bir çox bioloji obyektlərdə, əsasən, zülal mənşəli təbii ipəkdə bioloji əhəmiyyətə malik olan və molekulyar səviyyədə mövcud olan ümumi prinsiplər öyrənilməsi

 

Əsas elmi nəticələri Laboratoriyanın əməkdaşları müxtəlif fiziki faktorların zülallara təsirini öyrənmək üçün güvənilən metodları- elektron paramaqnit rezonans metodunu, infraqırmızı, görünən və ultrabənövşəyi spektroskopiyanı, rentgenquruluş, kolorimetrik və xromatik analizi, spin zondu, deformasiya-möhkəmlik xassələrini və s. tətbiq etmişlər. 
Quruluş zülallarının fiziki xassələrinin öyrənilməsi və izah edilməsi məqsədi ilə uzunmüddətli sınaqlar həyata keçirilmiş və 2006-cı ildə f.r.e.f.d. Y.H. Şükürlünün müəllifi olduğu “Quruluş zülalları” monoqrafiyası hazırlanaraq nəşr edilmişdir.