Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şəki REM-in şöbələri

Tarixi irs və etnoqrafiya şöbəsi
Tel. (055) 768-69-25 
Faks  
Elektron poçtu

raqimhist@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri Rahim Rafiq oglu Həsənov 
İşçilərin ümumi sayı 16 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Şəki şəhərində xalq memarlığının tarixən formalaşması və inkişaf prosesini tədqiq etmək, bu zəmin üzərində yerli memarlıq ənənələrinə xas olan spesifik xüsusiyyətləri, qanunauyğunluqları aşkarlamaq və ümumiyyətlə, Azərbaycanda yaşayış evləri memarlığının tədqiqatı sahəsində mövcud olan boşluqları aydınlaşdırmaqdan, eləcə də Şəki şəhərində xalq yaşayış evlərinin xarakterik simasını üzə çıxarmaq, bunları qoruyub saxlamaq və bununla da xalqımızın mədəni dəyərlərini hifz etmək  
Əsas elmi nəticələri