Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  AMEA Rəyasət Heyəti aparatının struktur bölmələri

Elmi irs şöbəsi
Ünvan Hüseyn Cavid prospekti, 117
Tel. (+994 12) 5387116
Faks (+994 12) 4371772
Elektron poçtu elmiirsshobesi@science.az

Struktur bölmənin rəhbəri

AMEA Ekspert Yoxlama Komissiyasının sədri

Hacıyeva Zemfira Əli qızı

Tarix üzrə elmlər doktoru, dosent

(+994 12) 4371772, 5387116

zemfira.hajiyeva@outlook.com

Struktur bölmənin işçiləri

Əliyarlı Nərgiz Aydın qızı

şöbə müdirinin müavini

Tel.: (+994 12) 5387120

E-poçt: nargiz971@yandex.com

Cəlilova Solmaz Cəlil qızı 

baş mütəxəssis

Həmidov Nofəl İskəndər oğlu

baş mütəxəssis

Rəsulova Milana Aydınovna

baş mütəxəssis

Həsənova Sevinc Nizami qızı

baş mütəxəssis

Abasova Nuranə Tahir qızı 

aparıcı mütəxəssis

Struktur bölmənin fəaliyyət istiqamətləri

AMEA Rəyasət Heyəti aparatının nəzdində 40-cı illərdə yaradılan və hal-hazırda fəaliyyət göstərən Elmi İrs şöbəsi Elmi Arxivin varisi kimi AMEA Rəyasət Heyətinin 1 sentyabr 2003-cü il 19/2 saylı Qərarına əsasən yaradılmışdır. Müəyyən vaxtlarda mərkəz kimi fəaliyyət göstərib, 21 fevral 2020-ci il AMEA RH-nin 60 nömrəli qərarına əsasən Elmi irs şöbəsi adlandırılıb.

Şöbə öz fəaliyyətində aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:

1)Elmi irs şöbəsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edən qiymətli arxiv sənədlərinin mühafizəsini qanunvericilikdə – Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 27 iyul tarixli 168 nömrli Fərmanının, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 mart tarixli 32 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş normativ hüquqi aktların, "Milli Arxiv fondu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun  tələblərinə əsasən təşkil edir;

2)Qanunvericiliyə uyğun AMEA rəhbərliyi tərəfindən həvalə olunmuş digər funksiyaları həyata keçirir;

3)Elmi irs şöbəsinin fəaliyyətinin mühüm istiqamətlərindən biri fondlarda mühafizə edilən sənədlər əsasında müxtəlif məcmuələrin, monoqrafiyaların, məqalələrin, bülletenlərin icmalların çap edilməsidir;

4)Şöbə AMEA-nın və respublikanın digər elmi müəssisə və təşkilatlarından keçmiş MDB ölkələrinin müvafiq qurumlarından mühüm məlumatları əldə edir;

5)AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarından şöbəyə daxil olan daimi və uzunmüddətli sənədləri dövlət mühafizəsinə qəbul edir; praktiki əhəmiyyətini itirmiş sənədləri elmi ekspertizaya cəlb edir, aktlaşdıraraq müvafiq qaydalara əsasən məhv edir;

6)Ekspert-yoxlama komissiyasının işini təşkil edir, komissiyanın rəyi əsasında görkəmli Azərbaycan alimlərinin şəxsi fondlarını yaradır;

7)Şöbə tərəfindən elmi müəssisə və təşkilatlardakı arxivlərə nəzarət edilir, lazımi metodiki köməklik göstərilir;

8)Azərbaycanda və xaricdə fəaliyyət göstərən görkəmli alimlərin şəxsi fondlarının yaradılması məqsədilə elmi müəssisə və təşkilatlardan, digər qurumlardan, varislərdən qiymətli sənədləri (bağışlama, auksion yolu və s.) əldə edir;

9)Müəyyən olunmuş qaydaya əsasən elmi müəssisə və təşkilatlar, elmi işçilər, həmçinin Azərbaycanda və xarici ölkələrdə yaşayan vətəndaşlar tərəfindən daxil olan sorğuları cavablandırır;

10)Arxiv işinə aid innovasiyalara əsaslanaraq iş fəaliyyətini təkmilləşdirir, arxiv sənədlərinin rəqəmsallaşdırılması işini təşkil edir, AMEA Rəyasət Heyətinə arxiv işi ilə bağlı səmərəli təkliflər verir;

11)Elmi irs şöbəsinin arxiv studiyasında alimlərin həyat və yaradıcılığını əks etdirən müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir;

12)Oxu zalında yerli tədqiqatçılarla yanaşı xarici ölkələrdən gəlmiş vətəndaşların müraciətlərini təmin edir.

Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları