Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Struktur bölmələri

Antik və orta əsrlər arxeologiyası şöbəsi
Tel. (+994 70) 2401819 
Faks  
Elektron poçtu x.toqrul@gmail.com 
Struktur bölmənin rəhbəri

Toğrul Fərman oğlu Xəlilov

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvanın Antik və Orta əsrlər dövrünə aid arxeoloji abidələrinin tədqiqi.
Əsas elmi nəticələri

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindəki Antik və Orta əsrlər dövrünə aid arxeoloji abidələrin tədqiqi istiqamətində işlər aparılmışdır. Kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlar nəticəsində Gəmiqaya ətrafında bir neçə yeni arxeoloji abidə qeydə alınaraq pasportlaşdırılmış və öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, Antik və Orta əsrlər dövründə Gilançay vadisi insanların sıx yaşadığı ərazilərdən olmuşdur. Bu ərazidə yaşamış insanlar əkinçiliklə, maldarlıqla, müxtəlif sənətkarlıq sahələri ilə məşğul olmuş, qonşu tayfalarla iqtisadi-mədəni əlaqələr yaratmışlar.

  1. Son tunc-erkən dəmir dövründə Naxçıvanın əkinçi maldar tayfalarının mədəniyyəti. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 200 s. 
  2. Gəmiqaya ətrafında arxeoloji tədqiqatlar, Naxçıvan, 2018,  Əcəmi Nəşriyyat Poliqrafiya Birliyi, 120 s.