Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Struktur bölmələri

Xalçaşünaslıq sektoru
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri

Hacıyeva Sara Adil qızı 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Azərbaycanın qədim ərazilərindən olan Naxçıvanın qədim tarixə və zəngin ənənələrə malik xalçaçılıq sənətinin hərtərəfli və sistemli şəkildə araşdırılması.

1.Naxçıvan xalçalarının tədqiqi ilə əlaqədar çöl və ədəbiyyat materiallarının toplanması və sistemləşdirilməsi

2.Naxçıvanda xalçaçılıq sənətinin inkişaf tarixinin tədqiq edilməsi 
Əsas elmi nəticələri 1.Hacıfəxrəddin Səfərli, Sara Hacıyeva. Naxçıvanda xalçaçılıq: tarixdə və günümüzdə. Naxçıvan: Əcəmi, 2019. 104 s.