Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Struktur bölmələri

Onomastika şöbəsi
Tel. (+994 50) 4648098 
Faks  
Elektron poçtu firudinrzayev@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri

Firudin Həsən oğlu Rzayev 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvan ərazisindəki onomastik vahidlərin öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri Naxçıvan ərazisindəki onomastik vahidlər toplanılıb tədqiqata cəlb edilmiş, onların elmi linqvistik xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur. Şöbənin son illərdəki elmi nəticələri  “Qədim Şərur oyko­nimlərinin mənşəyi” və “Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən” (I cild) adlı monoqrafiyalarda əksini tapmışdır. 2017-2019-cu illərdə bu istiqamətdə tədqiqatlar genişləndirilməklə yenə “Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən” (II cild) və “Naxçıvan makrotoponimlərinin linqvistik xüsusiyyətləri” adlı əlavə iki monoqrafiya nəşr edilmişdir. Burada Naxçıvan ərazisindəki onomastik vahidlər geniş tədqiq edilməklə yeni elmi faktlar üzə çıxarılmışdır. Bununla bərabər məqalələr xarici dillərə tərcümə olunmaqla müxtəlif ölkələrin elmi jurnallarında dərc edilmiş ərazinin türklərə məxsusluğu faktlarla sübut edilmişdir. Bu tədqiqatlar zamanı sovet rus siyasəti ilə tarixləri yaxın dövrə çəkilmiş və başqa xalqlara aid edilmiş Hürrü, Kuti, Kəngər, Maq, Sak, Doray və s. tayfaların türk tayfaları olub e.ə. minilliklərdə tarix səhnəsindəki yeri, yayıldıqları ərazilər tarixi faktlarla təsdiq olunmuşdur.