Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Struktur bölmələri

Etnoqrafiya şöbəsi
Tel. (+994 36) 5453477; ( +994 50) 7162124  
Faks  
Elektron poçtu aseforucov@yahoo.com.tr 
Struktur bölmənin rəhbəri

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Asəf Orucov Yunis oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvanın etnoqrafik tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri

Naxçıvan əhalisinin etnogenetik əlaqələri, qədim inamlar sistemi, təsərrüfat həyatı, sənətkarlıq sahələri, maddi və mənəvi mədəniyyəti, ailə məişəti, zəngin arxeoloji mənbələr ədəbiyyat və çöl etnoqrafik materialları əsasında tədqiq edilmişdir. XX əsrin sonu etnoqrafik cəhətdən ilk dəfə öyrənilmişdir. Naxçıvanda şəhər mədəniyyəti də ayrıca tədqiqata cəlb edilmişdir.

 1. Xalq təqvimi: adətlər, inanclar, mərasimlər (Naxçıvan materialları əsasında). Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, 200 s.
 2. Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik əlaqələr. Bakı, 2003.
 3. Adetler, inanclar və türklerin soy kütügü meselesi. Ankara, 2005.
 4.  Nuh peyğəmbər, Dünya Tufanı və Naxçıvan, Naxçıvan, 2008.
 5.  Türkün müalicəsi türkaçarə. Naxçıvan, 2010.
 6. Naxçıvan: Nuh baba və Türk atadan gələn yol. Naxçıvan, 2011.
 7. Milli mətbəx və qonaqpərvərli. Naxçıvan: Əcəmi, 2012. Milli mənəvi dəyərlərimiz. Naxçıvan: Əcəmi, 2012.
 8. Kitabi Dədə Qorqud və Naxçıvan: qarşılaşdırılmalı etnoqrafik motivlər. Naxçıvan: Əcəmi, 2016.
 9. Ülkər ulduzu ilə bağlı bir araşdırmaya dair // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, №1, 2010, s. 252-255
 10. Heydər Əliyev və Azərbaycanın balanslaşdırma siyasəti // Asia Minor Studies (uluslararası hakemli sosyal bilimler dergisi ),Cilt:1, 2013, s.110-117
 11. 3.Naxçıvanda patronimiya münasibətləri haqqında bəzi qeydlər // NDU-nun Elmi əsərləri, 2010, №2 (34), s. 104-107
 12. Qış evləri və evlərin qızdırılması məsələsi // АМЕА Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2012, №1, s. 131-135
 13. İlk insan təfəkküründə təqvim // Qarapapaqlar, Tbilisi: №4 (56)Ş 2012, s. 47-51
 14. Naxçıvan şəhər əhalisinin mərasim yeməkləri (XIX-XXI əsr) // “Naxçıvan” Universitetinin  Elmi Əsərləri, 2019 №4 (15), s. 135-143
 15. Naxçıvanda xalq təqvimi. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 200 s.
 16. Naxçıvanda bayram və mərasimlər. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 146 s.
 17. Naxçıvan şəhər əhalisinin mərasim yeməkləri (XIX-XXI əsr) // “Naxçıvan” Universitetinin  Elmi Əsərləri, 2019 №4 (15), s. 135-143
 18. Naxçıvan şəhərinin maddi mədəniyyəti // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2019, №3, cild 15, s. 88-94