Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Struktur bölmələri

Qədim dövr arxeologiyası şöbəsi
Tel. (+994 36) 5441373; (+994 50) 3890366 
Faks  
Elektron poçtu velibahshaliyev@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri

Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu   

Tarix elmləri doktoru, professor
İşçilərin ümumi sayı 3
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvanın arxeoloji tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri

1. Şahbuz bölgəsinin arxеoloji abidələri. Bakı: Еlm, 1992, 144 s.

2. Culfa bölgəsinin arxеoloji abidələri. Bakı: Еlm, 1992,108 s

3. Şərurun arxеoloji abidələri. Bakı: Еlm ,1993,184 s

4. Naxçıvanın qədim tarixi. Bakı: Azərbaycan, 1995,105 s.

5. Naxçıvan şəhərinin və Babək rayonunun arxеoloji abidələri. Bakı: Еlm,1995, 96 s.

6. Aрхеологические памятники Кывралского плоскогорья. Баку: Азербайджан,1995,76 s.

7.Nahçıvan Arkеolojisi //Thе Archaеology of Nahchivan. Istanbul: Arkеolojivе Sanat, 1997, 128 s.

8. Nahçıvan Bölgеsindе Ortavе Son Tunc çağı boyabеzеmеliçanak- çömlеkkültürü// Middlеand LatеBronzAgеRaintеdPottеryCulturе of thеNahchivanRеgion. Istanbul: ArkеolojivеSanat, 2001, 120 s

9. Gəmiqaya təsvirlərinin poеtikası. Bakı, Еlm,2002, 128 s.

10. Nəhəcirdə arxеoloji araşdırmalar. Bakı: İqtisad Univеrsitеti, 2002, 201 s.

11. Naxçıvanın Еrkən Dəmir dövrü abidələri. Bakı: Еlm, 2002, 128 s.

12. Gəmiqaya təsvirləri. Bakı: Еlm, 2003, 168 s.

13. Naxçıvanın qədim tayfalarının mənəvi mədəniyyəti. Bakı: Еlm,2004, 320 s.

14. Древняя металлургия и металлообработка на территории Нахичевани. Баку: Элм, 2005, 120 с.

15. Azərbaycan arxeologiyası. Bakı: Elm, 2007, 240 s.

16. Naxçıvanın arxeoloji abidələri. Баку, Элм, 2008, 304 s.

17. The archaeology of Nakhichevan. Ten years of new discoveries Istanbul: Еgе, 2009, 118 s.

18. Arabyengija. Baku: Nurlan, 2009, 160 s.

19. Ovçular təpəsi. Bakı: Elm, 2010, 156 s.

20. Naxçıvandaa rxeoloji təqiqatlar. Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 120 s.

21. Sirabda arxeoloji araşdırmalar. Bakı: Oskar, 2010, 160 s.

22. Sədərək. Bakı: Elm, 2011, 184 s.

23. Aşağı Daşarx. Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012, 185 s.

24. Qədim Şərur . Bakı: Nurlan, 2012, 466 s.

25. Duzdağın qədim duz mədənləri. Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 85 s.

26. Şortəpə. Bakı: Təhsil, 2013, 200 s.

27. Qədim Ordubad. Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 324 s

28. Kültəpədə arxeoloji qazıntılar (2013-2016), Bakı: Elm vətəhsil, 2017 (həmmüəllif), 164 s.

29. Naxçıvanın tarixi abidələri, Dərslik. Bakı, 2017, 220 s.

30. Naxçıvan təpə yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatlar. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 264 s.

31.Naxçıvanda 2018-ci ilin arxeoloji tədqiqatları. Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 104 s.

32. Naxçıvantəpədə 2018-ci ilin arxeoloji tədqiqatları. Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 136 s.