Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Struktur bölmələri

Avtomatlaşdırma və seysmalogiya laboratoriyası
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu

meftun-aliyev@rambler.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri Əliyev Məftun Eynulla oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Təbii sərvətlərin öyrənilməsinin avtomatlaşdırılmasında yeni metodların və texniki vasitələrin işlənib hazırlanması və regionun seysmik rejiminin tədqiqi. 
Əsas elmi nəticələri Təbii sərvətlərin öyrənilməsi texnikasında və eləcə də informasiya və telekommunikasiya texnologiyaları üzrə əsas vasitə olan avtomatik kommutasiya texnikasında geniş surətdə istifadə olunan xüsusi alqoritmlərin və bu alqoritmlərlə bağlı uyğun kommutasiya sxemlərinin işlənib hazırlanması yerinə yetirilmişdir.