Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Struktur bölmələri

Coğrafiya şöbəsi
Tel. (+994 70) 8215969 
Faks  
Elektron poçtu qiyas.qurbanov92@gmail.com  
Struktur bölmənin rəhbəri Qurbanov Qiyas Həsrət oğlu 
İşçilərin ümumi sayı 4
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvan MR landşaftının ekocoğrafi şəraitinin öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri Naxçıvan Muxtar Respublikasında tədqiqat obyektlərində antropogen faktorların təsir dairəsi müəyyən edilmiş və bu təsirlərin genetik xüsusiyyətləri araşdırılmış, eləcə də Arazboyu landşaft komplekslərində antropogen təsir nəticəsində deqradasiyaya uğrama dərəcəsi müəyyən edilmişdir. Əsas elmi yenilik olaraq əvvəllər aparılmış landşaft araşdırmaları əsasında hazırlanmış xəritə yeniləşdirilmiş və ilk dəfə olaraq “Naxçıvan Muxtar Respublikasının landşaftı və landşaftın ekoloji rayonlaşdırılma xəritə sxemi” hazırlanmışdır.  Arazboyu zonanın hidroloji xüsusiyyətləri və onların antropogen təsirlər nəticəsində dəyişilməsi tədqiq edilmişdir. Yeraltı sulardan istifadənin vəziyyəti və yeraltı suların antropogen təsirlər nəticəsində rejimin dəyişməsinə aid tədqiqatlar aparılmışdır.