Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Nanopolimer kompozitlər laboratoriyası

Nanopolimer kompozitlər laboratoriyası
Tel. (+994 18) 6420075
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu kurbanova.nushaba@mail.ru,

ipoma@science.az

Struktur bölmənin rəhbəri Qurbanova Nüşabə İsmayıl qızı

kimya elmləri doktoru

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  İnsti­tutda sintez olunmuş və sənayedə istehsal olu­nan polimerlər əsasında polimer nanokompo­zitlərin (o cümlədən, özündə müxtəlif təbiətli nanoölçülü metallar və metal birləşmələri sax­layan kompozitlərin) alınması, xassələrinin öy­rənilməsi və tətbiq üçün tövsiyələrin verilməsi nəzərdə tutulur. 
Əsas elmi nəticələri