Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Tətbiqi fizika laboratoriyası

Tətbiqi fizika laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5371105,   (+994 50) 5968825  
Faks  
Elektron poçtu sadiyar@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Rəhimov Sədiyar Soltan oğlu

fizika elmləri doktoru

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Yarımkeçiricilərdə və yuxarı temperaturlu ifratkeçiricilərdə kinetik hadisələrin tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri

Ag-Sb-Te sistemində kinetik hadisələr tədqiq edilmiş və alınan nəticələr ilk dəfə olaraq ikifazalı mühüt nəzəriyyəsi əsasında izah edilmişdir. 5000C temperaturunda kəskin soyudulmuş AgSbTe2 və Ag19Sb29Te52 tərkiblərinin yüksək həssas termoelektrik materialı kimı istifadə edilməsi tövsiyə edilmişdir.

İlk dəfə olaraq Bi2Sr2CaCu2O8+x yuxarı temperaturlu ifratkeçiricidə istilikkeçirmənin maqnit sahəısində artması müşahidə edilmişdir.

Maqnit sahəsinin yuxarı kritik sahələrini təyin edən, termoe.h.q. maqnit sahəsindən asılılığina əsaslanan ekstrapolyasiya üsulu təklif edilmişdir.