Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Kristalloqrafiya laboratoriyası

Kristalloqrafiya laboratoriyası
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu iamiraslan@gmail.com  imam@physics.ab.az 
Struktur bölmənin rəhbəri Pakizə İsmayılova

fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Kristalların rentgen difraksiyası üsulları ilə faza və quruluş analizi. Quruluş parametr-lərinin Ritveld dəqiqləşdirilməsi. Rentqen fluressensiya analizi. Topoloji izolyatorların sintezi və quruluş analizi. Laylı kristalların üzvi molekullarla interkalyasiyasının quruluş aspektlərinin tədqiqi. 
Əsas elmi nəticələri