Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Cavidşünaslıq şöbəsi

Cavidşünaslıq şöbəsi
Tel. (+994 12) 4920657;    (+994 12) 4927049 
Faks  
Elektron poçtu

huseinjavid@gmail.com 

Struktur bölmənin rəhbəri

Talışxanov Elvin Rafael oğlu 

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

H.Cavid və ümumiyyətlə cavidlər irsinə aid materialların tədqiqi; ekspozisiya və səyyar sərgilərin hazırlanması və təkmilləşdirilməsi

Əsas elmi nəticələri
 1. Hüseyn Cavid: həyat və sənət yolu biblioqrafik göstərici. Bakı, Elm, 2006.
 2. Hüseyn Cavid, əsərləri 5 cilddə. Bakı, Elm, 2007.
 3. “Hüseyn Cavid irsi və müasir dövr” Beynəlxalq elmi konfransın materialları.  26.11.2007.
 4. “Məhəbbətdir ən böyük din”,  Bakı, 2007.
 5. “Cavid hikməti” seçmə aforizmlər.  Bakı, Elm, 2008.
 6. Gülbəniz Babaxanlı. “Poetik sözün arsenalı”. Bakı, Elm, 2008. 
 7. Ərtoğrol Cavid - 90, multimedia diskləri. Bakı, 2009
 8. “Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi”. Bakı 2009.
 9. Hüseyn Cavid və Abdulla Şaiq “Ədəbiyyat dərsləri”. Bakı, Çaşıoğlu, 2010. 
 10.  H.Cavid “Topal Teymur”.  Bakı, Elm, 2010.
 11. “Cavid hikməti” seçmə aforizmlər. Bakı, 2010.  Miniatür kitab.
 12. Gülbəniz Babaxanlı. “Azərbaycan ədəbi fikri və Hüseyn Cavid”. Bakı, 2010.
 13. “Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid” 10 cilddə. Bakı, Çaşıoğlu, 2011.
 14. “Hüseyn Cavid yaradıcılığı çağdaş təfəkkür işığında” Beynəlxalq elmi konfransın materialları (Hüseyn Cavid-130) 22-24 oktyabr, Bakı, 2012, 346s.
 15. Çoxcildli “Cavidşünaslıq” araşdırmalar toplusu 10 cilddə. Bakı, Proqres, 2012. Nəşri davam edən bir topludur. Artıq 10 cildi çap olunmuşdur.
 16. H.Cavidin “Şeyda” əsəri 10 dildə (rus, ingilis, alman, fransız, polyak, belarus, bolqar, ukrayna, çex, yunan).  Bakı, 2012-2013
 17. “Sözləri Hüseyn Cavidindir” adlı mahnı albomu. Bakı, Proqres, 2012. Tərtibçi: Fil.ü.e.d. Gülbəniz Babaxanlı.
 18. “Türk dünyasını işıqlandıranlar: M.Akif Ersoy, Hüseyn Cavid”. Bakı, 2013.
 19. Gülbəniz Babaxanlı. “Heydər Əliyev və Hüseyn Cavid” (monoqrafiya). Bakı, 2013.
 20. Timuçin Әfәndiyev. Hüseyn Cavid: ideal həqiqət axtarışı. Bakı, 2013. Nəşrə hazırlayanı və redaktoru: fil.ü.e.d. Gülbəniz Babaxanlı.