Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  İqtisadi siyasətin nəzəri əsasları və iqtisadi fikir tarixi şöbəsi

İqtisadi siyasətin nəzəri əsasları və iqtisadi fikir tarixi şöbəsi
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri

Yüzbaşıyeva Gülşən Zaid qızı

iqtisad elmləri doktoru, professor
İşçilərin ümumi sayı 15
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  - Milli iqtisadi inkişaf modelin formalaşmasında konseptual istiqamətlərin tədqiqi, 
- İqtisadi artımın təmin olunması qanunauyğunluqları,
- Dövlət sektorunun formalaşması və inkişafının iqtisadi əsasları,
- Azərbaycan iqtisadi fikrində milli iqtisadi inkişaf modeli üzrə qiymətləndirilmələrin və təhlilin öyrənilməsi. 
Əsas elmi nəticələri