Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Analitik cihaz və avadanlıqlardan kollektiv istifadə mərkəzi

Analitik cihaz və avadanlıqlardan kollektiv istifadə mərkəzi
Tel. (+994 12) 5393440
Faks  
Elektron poçtu sadikhov.nm@gia.ab.az
Struktur bölmənin rəhbəri Əməkdar mühəndis Sadıqov Nazim
İşçilərin ümumi sayı 21 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Suxurların, mineral xammalın, filizlərin, metal və onların ərintilərinin, torpağın, dib çöküntülərinin, sementin, şüşənin, təbii və süni qiymətli bəzək daşlarının istənilən qeyri üzvü (bərk, maye, toz) maddələrin içməli və texniki suların kimyəvi (Be (Berilium)  ̴  U (urana) qədər) kimyəvi və faza tərkiblərin analizləri aparılır. 
Əsas elmi nəticələri İnstitutun elmi tədqiqat işlərində iştirak edilir.