Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Şimali Qafqaz şöbəsi

Şimali Qafqaz şöbəsi
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri

Ömərov Vahid Allahverdi oğlu

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İşçilərin ümumi sayı 3
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

•Şimali Qafqaz xalqlarının tarixi və müasir vəziyyəti

•Şimali Qafqaz regionunda  baş verən sosial-iqtisadi, siyasi və b. proseslər, onların Qafqaz regionuna, o cümlədən Azərbaycan Respublikasına mümkün təsirləri

•Qonşu və böyük dövlətlərin xarici siyasətində  Şimali Qafqaz regionunun yeri, ona təsir edən amillər, regiona yönəlik siyasətin məqsədi, başlıca istiqamətləri, reallaşdırılma mexanizmləri və mümkün təsirləri

•Dünyanın tanınmış siyasi və ictimai xadimlərinin Şimali Qafqaza dair baxışları

Əsas elmi nəticələri Monoqafiyalar, elmi hesabatlar, məqalələr, tezislər, elmi konfraslarda çıxışlar