Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Kataliz problemlərinin spektroskopik üsullarla tədqiqi laboratoriyası

Kataliz problemlərinin spektroskopik üsullarla tədqiqi laboratoriyası
Tel. (+994 50) 4902476 
Faks  
Elektron poçtu etibar.ismailov@gmail.com 
Struktur bölmənin rəhbəri İsmayılov Etibar Hümmət oğlu

Kimya elmləri doktoru, professor 

İşçilərin ümumi sayı 11 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Kataliz, səth kimyası, katalizatorların tərkibinin, quruluşunun, katalitik reaksiyaların aktiv mərkəzlərinin və mexanizminin  spektroskopik metodlarla tədqiqi  
Əsas elmi nəticələri Spektral tədqiqat metodlarının kimyanın müxtəlif, əsasən səth kimyası və kataliz sahələrinə tətbiqi, kimyəvi reaksiyaların qeyri-stabil, aralıq birləşmələrinin quruluşunun, reaksiyayagirmə qabiliyyətinin, kinetika və termodinamikasının, kimyəvi reaksiyaların mexanizminin  tədqiqi ilə əlaqədar olan nəticələr:

1.Mass-Spectrometrie and EPR Studies of Methane Interaction with Re-Al-O oxide Catalysts//React.Klnet.Catal.Lett., 1991, v.44, № 1

2. Thermoprogrammed reaction of Methane with Re,Pt-contained oxides //React. Klnet. Catal.Lett., 1991, v.45, № 2

3.In Situ ESR/Gas-Phase Products Chromatography Study of n-Heptane Hydrogenolysis over Ni-Containing Catalyst1st //Asia-Pacific EPR/ESR Symposium, Hong Kong. January 1997

4. In Situ ESR Studies of Ni Particles in Bimetallic Ni-Re Catalysts. //Symposium on In-Situ Spectroscopy (Operando II), Toledo, Spain, 2006, Book of Abstracts, pp.142-143.

5.Металл-полимерные нанокомпозиты с регулируемыми теплофизическими свойствами.//

Перспективные материалы, Наука, М., В.7, 2009, С.9-13.

6.Controlled Method for Preparation and Characterization of  Nanostructured Carbon Based Fe, Co -Containing Catalysts // Nanosciences and Nanotechnologies: An Intern. Journal (NIJ), 2012 Vol. 02: Issue 01, pp. 1-10.

7.Comparative XRD, XRF and SEM Studies of Phase compositions and elemental distributions for Fe, Co - containing catalysts //  Material science AIJ,2013, Vol. 09, Issue 06, pp. 209-216.

8.Morphology study for carbon nanostructered iron catalysts based  on  the  difference  in  the  gaseous  medium  and  the  thermal  treatments // J. Nano. Adv. Mat. 1, 2013, No. 1, pp. 9- 21.

9..Bimetallic aluminum complexes modified with chloride ions of Mn (II), Fe (III), and Ni (II) for pyrocondensate oligomerization // International Research Journal of Pure & Applied Chemistry, 2013, vol.3, iss.4, p. 428-440