Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Mühəndisi geofizika şöbəsi

Mühəndisi geofizika şöbəsi
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu muhandisgeofizikasi@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri Əvəz Mahmud oğlu Salamov

Geologiya mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru 

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Litosferin üst hissəsinin mühəndisi-geofiziki şəraitinin tədqiqi, 2D və 3D modellərinin tərtibi;

Ekzogen geoloji proseslərin proqnozlaşdırılması;

Sürüşmə proseslərinin öyrənilməsi;

Filiz, tikinti materialları və yeraltı su yataqlarının axtarışı;

Arxeoloji tədqiqatların aparılması. 

Əsas elmi nəticələri