Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Hesablama struktur biologiyası laboratoriyası

Hesablama struktur biologiyası laboratoriyası
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri

Qərib Novruz oğlu Mürşüdov 

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, professor

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Müasir riyazi statistika (əsasən də Bayes statistikası) üsulları vasitəsilə verilənlərdən biologiyaya uyğun modellərin qurulması və onların biologiya kontekstində analizi. Bu verilənlər: a) müxtəlif ekspetimentlər vasitəsi ilə öyrənilmiş və Zülal Verilənlər Bankında yığılmış makromolekulların fəza quruluşları və b) struktur biologiyasında rentgen kristalloqrafiyası eksperimentlər vasitəsi ilə alınan müşahidələr.  
Əsas elmi nəticələri