Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Fiziki-kimyəvi üsullarla tədqiqatlar laboratoriyası

Fiziki-kimyəvi üsullarla tədqiqatlar laboratoriyası
Tel. (+994 12) 4902047  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Quliyev Akif Dəryah oğlu 
İşçilərin ümumi sayı 15 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Rentqenfaza, İQ spektrometrik tədqiqatlar; 3300 C-dək qaynayan maye maddələrin xrom-kütlə -spektrometrik analizi; bərk sistemlərin ərimə temperaturunu təyin etməklə optik mikroskopiya; bərk maddələrin kimyəvi tərkibini və strukturunu təyin etməklə  elektron mikroskopik analizi;maye və bərk maddələrin elektro-fiziki  ölçmələri. Tədqiqat  və nümunə hazırlama  metodlarının işlənib hazırlanması. Yeni cihazların istismara buraxılması, institutda olan cihazların  təmiri və sazlanması. Avtoklavda və laboratoriyalarda yerləşən qurğuların tənzimlənmə və işə salınma işləri.
Əsas elmi nəticələri Neftlərin və neft məhsullarının  minerallaşdırma (AAS analizi üçün nümunə hazırlama) metodikaları işlənib hazırlanmışdır; bərk və maye maddələrin elektrikkeçirmə və başqa fiziki  xarakteristikalarını ölçmək üçün olan yuvacıqa və  kımyəvi analizator ilə bağlı olan derivatoqrafa   patentlər alınmışdır; müxtəlıf analizlərinin metodikaları təkmilləşdirilmişdır.