Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Makroseysmik tədqiqatlar şöbəsi

Makroseysmik tədqiqatlar şöbəsi
Tel. (+99412)  2923447 
Faks  
Elektron poçtu

getibar@rambler.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri Qaravəliyev Etibar Sayad oğlu

Geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Makroseysmik tədqiqatlar, zəlzələnin yer səthində təzahür effektlərinin öyrənilməsi əsasında, onun koordinatlarının, uzantı istiqamətinin, ölçülərinin, maqnitudasının və dərinliyinin təyin edilməsindən ibarətdir. 
Əsas elmi nəticələri Azərbaycan ərazisində  2003-2016-cı illərdə baş vermiş güclü zəlzələlərin makroseysmik  sahələri qurulmuş və ocaq parametrləri müyyən edilmişdir; 427-2016-cı illəri əhatə edən, tarixi və müasir dövrdə baş vermiş güclü zəlzələlərin makroseysmik məlumatlar kataloqu hazırlanmışdır.