Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Mühəndis geologiyası və seysmik mikrorayonlaşdırma şöbəsi

Mühəndis geologiyası və seysmik mikrorayonlaşdırma şöbəsi
Tel. (+994 12)  4923157 
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Əliyeva Zəhra Səttar qızı              
İşçilərin ümumi sayı 13 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Respublikanın müxtəlif regionlarında yerləşən və tikintisi nəzərdə tutulan seysmik stansiyaların, sənaye və mülki obyektlərin seysmik təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi ilə məşğul olur. 

Əsas elmi nəticələri Azərbaycan Respublikası ərazisinin müvəqqəti sxematik seysmikrayonlaşdırma xəritəsinin (1991-ci il) təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq makroseysmik, geoloji, hodrogeoloji və seysmoloji məlumatlar bazası yaradılır.