Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Geodinamika şöbəsi

Geodinamika şöbəsi
Tel. (+994 12)  5105277 
Faks  
Elektron poçtu

ilya_24@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri Kazımov İlyas Eldar oğlu

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru             

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

22 GPS stansiya vasitəsi ilə Yer qabığının ayrı-ayrı tektonik bloklarının horizontal hərəkətlərinin sürətlərini və istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, Yer qabığının daha dərin qatlarında gedən horizontal hərəkətlərin yer səthi üzrə ölçülən hərəkətlərdən sürət fərqini qiymətləndirmək, həmin hərəkətlər nəticəsində yaranan gərginlik sahələrinin potensial ocaq zonaları ilə əlaqəsini öyrənir

Əsas elmi nəticələri son dörd il ərzində GPS məlumatlar bazası yaradılıb. GPS stansiyaların ərazinin topoqrafiyasından asıllı olaraq siqnalların modulyasiyanın xətaların qiymətləri və iona-sfera üzrə alınan sapmalar hesablanmışdır.