Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Seysmoloji materialların təhlili və təfsiri şöbəsi

Seysmoloji materialların təhlili və təfsiri şöbəsi
Tel. (+994 12)  5105360 
Faks  
Elektron poçtu

seis.azeri@gmail.com 

Struktur bölmənin rəhbəri Abdullayeva Rasimə Rəşid qızı               
İşçilərin ümumi sayı 13 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan ərazisi, Xəzər dənizi və ətraf rayonların ərazisində güclü zəlzələ xəbərvericilərinin real zaman miqyasında monitorinqi və seysmikliyin tədqiqi ilə məşğul olur.TAU kinematik xəbərvericisinin proqnostik əyrilər şəklində qısamüddətli variantda analizi aparılır.  
Əsas elmi nəticələri 2010-2011-ci illərdə aşkar edilmiş qradiyent zonalarında 2012-2015-ci illərdə ml >5 zəlzələlər baş vermişdir.