Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Qravimetriya şöbəsi

Qravimetriya şöbəsi
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu

ismailova-almaz@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri Bağırov Elçin Məcid oğlu 
İşçilərin ümumi sayı 10 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Azərbaycan ərazisində qravitasiya sahələrinin qabarma variasiyalarının xüsusiyyətləri, ağırlıq qüvvəsinin qeyri səlis variasiyaları və seysmik aktivlik arasındakı əlaqə öyrənilir. 

Əsas elmi nəticələri

Ağırlıq qüvvəsinin qeyri-səlis variasiyalarının lokal dəyişiklikləri ilə geoloji mühütin gərginlik deformasiya vəziyyətinin dəyişməsi arasındakı əlaqə aşkarlanmışdır.