Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Kompleks geokimyəvi tədqiqatlar şöbəsi

Kompleks geokimyəvi tədqiqatlar şöbəsi
Tel. (+994 12) 5812148 
Faks  
Elektron poçtu

keramovar@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri Kərəmova Ramidə Ağa-dadaş qızı
Geologiya-mineralogiya elmlər doktoru                          
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

“Kompleks geokimya tədqiqatlar”şöbəsi 1979-cu ildə fəaliyyətə başlamış və bu günə kimi Azərbaycanda ilboyu seysmoflüidodinamik (SFD) tədqiqatları aparır. Bu stasionar işlər seysmogeokimyəvi (SGK) və seysmohidrogeodinamik (SHGD) metodlarla təmsil olunur. SFD monitorinq 26 müşahidə obyektlərdə (yeraltı sular və dəniz suyu üçün, radioaktiv qaz (radon), həmçinin lokal yer səthində) aparılır. SFD tədqiqatların məqsədi: a) güclü zəlzələlə xəbərvericilərini aşkar etmək; b) SFD sahələrdəki qisamüddətli anomaliyalara əsasən seysmik vəziyyətin оperativ qiymətləndirililməsi

Əsas elmi nəticələri 37 il (1979-2016) ərzində aparılmış SFD tədqiqatlara əsasən “Azərbaycanın seysmogen zonalarının və Xəzər dəniz akvatoriyasının flüidlərinin illik SFD monitorinqinin məlumatlar Bazası” yaradılmışdır.