Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Seysmologiya

Seysmologiya
Tel. (+994 12)  4970698 
Faks  
Elektron poçtu

m-tahir@mail.ru

 
Struktur bölmənin rəhbəri Məmmədli Tahir Yadigar oğlu

Geologiya-mineralogiya elmlər doktoru

İşçilərin ümumi sayı 8
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Azərbaycan ərazisində seysmikliyin genezisi və təzahürü xüsusiyyətlərinin araşdırılması, aktiv qırılmaların müəyyənləşdirilməsi, onların seysmik potensialının qiymətləndirilməsi və.s. seysmoloji, seysmotektonik problemlərin həlli ilə məşğul olur.

Əsas elmi nəticələri

Böyük Qafqaz ərazisində qırılma zonalarının seysmikliklə əlaqəsi müfəssəl olaraq araşdırılmış və müəyyən olunmuşdur ki, qırılma zonaları bütün uzunluğu boyu deyil, yalnız onların ayrı-ayrı seqmentləri geodinamik cəhətdən aktivdir.