Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Hüceyrənin morfofunksional plastikliyi laboratoriyası

Hüceyrənin morfofunksional plastikliyi laboratoriyası
Tel. (+994 12) 432 33 87  
Faks (+994 12) 432 67 68 
Elektron poçtu fbaskerov@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri

Fəxrəddin Bəhmən oğlu Əskərov  

Biologiya elmləri doktoru, professor
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Neyrofizioloji, neyrokimyəvi və neyromorfoloji metodlarla qidada müxtəlif metabolik komponentlərin çatışmazlığının MSS-də adaptiv-kompensator peoseslərinə təsirinin öyrənilməsi laboratoriyanın əsas elmi istiqamətini təşkil edir.   
Əsas elmi nəticələri Zülal və vitaminlərin müsbət və mənfi emosional durumların, eləcə də şərti reflektor fəaliyyətin mərkəzi mexanizmlərinin yaranmasında rolu aşkar edilmişdir. Aparılan tədqiqatlar əsasında MSS-də adaptive davranışın bütün formalarını tənzim edən spesifik filogenetik mexanizmin – “adaptasiyanın struktur izi”-nin mövcud olması barədə hipoteza irəli sürülmüşdür.