Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Çap kitablarının tədqiqi şöbəsi

Çap kitablarının tədqiqi şöbəsi
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri

Cəfərov Cavid Ağalar oğlu

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Şöbə Əlyazmalar İnstitutunun fondlarında saxlanılan çap materiallarının sistemli şəkildə tədqiqi, elmi təsviri, biblioqrafik qeydiyyatı və kataloqlaşdırılması; İnstitut tərəfindən nəşrə hazırlanan çap məhsulunun, o cümlədən kitab, elmi jurnal və topluların milli (dövlət) və beynəlxalq redaksiya-nəşriyyat standartlarına uyğunluq dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi, nüfuzlu elmi indeksləşdirmə bazalarına daxil edilərək reytinqinin yüksəldilməsi; mütəxəssislərin elmmetrik göstəricilərinin və nəşr fəaliyyətinin təhlili, onlara bu sahədə yardım göstərilməsi və metodiki tövsiyələrin verilməsi, çap məhsulu üzərindəki əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması səviyyəsinin monitorinqi  və s. ilə məşğuldur.

Əsas elmi nəticələri Çap kitablarının tədqiqi şöbəsi Əlyazmalar İnstitutunun fondlarında saxlanılan bütün növ çap kitablarının (əski və müasir) elmi əsaslarla tədqiqi məqsədi ilə yaradılıb.