Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Neft-qaz çıxarma və emalı sənayeləri üçün kimyəvi reagentlərin texnologiyası laboratoriyası

Neft-qaz çıxarma və emalı sənayeləri üçün kimyəvi reagentlərin texnologiyası laboratoriyası
Tel. (+994 12) 4902476  
Faks (+994 12) 4903520  
Elektron poçtu azmea-nkpi@box.az  
Struktur bölmənin rəhbəri Kimya üzrə fəlsəfə doktoru Teyyub Allahverdi oğlu İsmayılov
İşçilərin ümumi sayı 27
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Neft qaz kondensatın çıxarılması nəql edilməsi və emalı proseslərində istifadə olunan avadanlıqların, boru kəmərlərinin, soyutma sistemlərinin korroziyadan müdafiəsi üçün inhibitorların yaradılması, eləcə də duzçökmə inhibitorlarının inhibitor bakterisidlərin deemulqatorların antistatik aşqarların, köpükəmələgətiricilərin yaradılması və tətbiqi 
Əsas elmi nəticələri Aparılmış elmi tədqiqatlar nəticəsində        “NKPİ-34-2” köpükəmələgətiricisi, “Parkorin-1”, “VFİKS-82 marka-B”, “Kaspi-X(M)”, inhibitorları, “Xəzər”, “Xəzər-24” deemulqatorları və “Bakı” ərp həlledicisi yaradılmış, sənayedə tətbiq edilmişdir.