Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Antimikrob təsirli reagentlər və biozədələnmələrin tədqiqi laboratoriyası

Antimikrob təsirli reagentlər və biozədələnmələrin tədqiqi laboratoriyası
Tel. (+994 12) 4902476 
Faks (+994 12) 4903520  
Elektron poçtu eldаr_mamedbeyli@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Kimya elmləri doktoru Məmmədbəyli Eldar Hüseynqulu oğlu
İşçilərin ümumi sayı 13
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Optiki aktiv funksionaləvəzli alıtsiklik fizioloji aktiv maddələrin, azot tərkibli yeni bioloji aktiv, antimikrob, korroziyaəleyhinə işlədilə biləcək birləşmələrin sintezi və xassələri. Yeni azot tərkibli boy tənzimləyici maddələrin sintezi və sınaqlarının aparılması. Azərbaycan Neftinin optiki aktivliyinin tədqiqi. 
Əsas elmi nəticələri Asimmetrik dien sintezi ilə yüksək antimikrob və antiseptik təsirə malik optiki aktiv tsikloheksen və norbornen törəmələri sintez edilmiş və sınaqdan keçirilmişdir. İki əsaslı dikarbon turşularının diefirlərinin aminləri alınmış və bitkilərin boy tənzimləyici kimi sınaqdan keçirilmiş yüksək nəticələr əldə edilmişdir.