Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Neft və neft emalı məhsullarının standartlaşdırılması və metrologiya laboratoriyası

Neft və neft emalı məhsullarının standartlaşdırılması və metrologiya laboratoriyası
Tel. (+994 12) 4902476 
Faks  
Elektron poçtu cemileislam@gmail.com  
Struktur bölmənin rəhbəri Quliyeva Cəmilə Qulam qızı 
İşçilərin ümumi sayı 10 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  İnstitutun elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinə əsasən alınan, Respublikanın neft emalı zavodlarında istehsal olunan neft məhsullarına normativ-texniki sənədlərin hazırlanması 
Əsas elmi nəticələri Fəaliyyəti dövründə (1969-2014) laboratoriyada 15 ədəd AZS ( Azərbaycan Dövlət Standartları ) 100-dən artıq Texniki Şərtlər, 35 elmi məqalə, 45 tezis və 2 kitab: “Зарубежные моторные масла. Справоч­ный материал” (2008) və “Neft və neft-kimya məhsullarına Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartları” (2012) kitabları buraxılmışdır. “Neft və neft-kimya sənayesində işlədilən terminlər” lüğəti hazırlanmışdır və dərc olunması üçün “Elm” nəşriyyatına təqdim olunmuşdur.