Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  8 saylı şöbə

8 saylı şöbə
Tel. (+994 12) 5397226
Faks (+994 12) 5396121
Elektron poçtu alovsat_qaraca@mail.ru,

depart8@iit.science.az

Struktur bölmənin rəhbəri Əliyev Əlövsət Qaraca oğlu
İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
İşçilərin ümumi sayı 12
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

1. İnformasiya, rəqəmsal və bilik iqtisadiyyatının formalaşması, inkişafı problemləri;

2. Yaşıl və inkluziv iqtisadi inkişaf problemləri.

3.İnnovasiyanın, innovativ inkişafın və texnoparkların idarə olunması problemləri

Əsas elmi nəticələri

- İnformasiya iqtisadiyyatının formalaşma və inkişaf istiqamətləri təklif olunmuşdur;

- Sosial və iqtisadi xarakterli innovativ müəssisələrin fəaliyyətini təkmilləşdirilməsi üçün tətbiq olunan müxtəlif təyinatlı informasiya sistemlərinin təsiri qiymətləndirilmişdir;

- İnnovasiya prosesləri və strukturlarının xarakterik göstəriciləri işlənilmişdir;

- İKT sahəsinin inkişafının sosial-iqtisadi göstəriciləri təhlil edilmişdir;

- İqtisadiyyatın və digər ictimai, sosial-humanitar sahələrin informasiyalaşdırılmasının tətbiqi problemləri təhlil olunmuşdur;

- Makroiqtisadi proseslərdə, həmçinin bir sıra sosial-humanitar sahələrdə yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məsələləri öyrənilmişdir;

- E-kommersiya texnologiyasının tətbiqi vəziyyətinin təhlili və onun inkişafı üçün müvafiq infrastrukturun formalaşması üzrə model və mexanizmlər işlənilmişdir.