Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Alkilfenol əsasında çoxfunksiyalı üzvi birləşmələr laboratoriyası

Alkilfenol əsasında çoxfunksiyalı üzvi birləşmələr laboratoriyası
Tel. (+99412)5149651

(+994 12) 5149612  

Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri

Nağıyeva Elmira Əli qızı

texnika elmləri doktoru, dosent

İşçilərin ümumi sayı 6
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Sürtkü yağlarına müxtəlif funksional təsirə malik üzvi birləşmələrin (aşqarların) sintezi və tədqiqi, onların texnologiyalarının işlənib hazırlanması, təkmilləşdirilməsi və istehsalatda tətbiqi;
Əsas elmi nəticələri

Yeni çoxfunksiyalı aşqarların – ИХП-114, ИХП-121, ИХП-130, AKİ-150, AKİ-156 sintez texnologiyaları (texnoloji reqlamenti, texniki şərtləri) işlənib hazırlanmış və onların əsasında müxtəlif seriyalı sürtkü yağları yaradılmış, tətbiq üçün tövsiyə olunmuşdur. ИХП-114, ИХП-130 aşqarlarının sənayedə istehsalı, AKİ-150 və AKİ-156 aşqarlarının isə İnstitutun “Aşqar” Tİ ilə XTB-də alınması təşkil edilmişdir.

Sintetik yağlara oksidləşməyə davamlı inhibitorlar alınmışdır və onların əsasında aviasiyada işləyən termostabil yağlar yaradılır.