Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Polimer aşqarlar laboratoriyası

Polimer aşqarlar laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5149453,

(+994 12) 5149612

Faks (+994 12) 5149612 
Elektron poçtu aki05@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Elxan Urşan oğlu İsakov  

kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Polimer birləşmələrin sintezi, quruluşlarının öyrənilməsi və sürtkü yağlarına müxtəlif təyinatlı aşqarlar kimi tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri Müəyyən edilmişdir ki, ilkin monomerləri və reaksiya şəraitini düzgün seçməklə, özlülük aşqarları, sintetik baza yağları, eləcə də funksional qrupu olmayan çoxfunksiyalı aşqarlar almaq olar.