Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Aşqarların, sürtkü yağlarının, sürtkülərin və xüsusi mayelərin tətbiqinin elmi əsasları laboratoriyası

Aşqarların, sürtkü yağlarının, sürtkülərin və xüsusi mayelərin tətbiqinin elmi əsasları laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5149651,

(+994 12) 5149612  

Faks (+994 12) 5149612 
Elektron poçtu aki05@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Sabir Əhməd oğlu Məmmədov

kimya üzrə elmlər doktoru, professor

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Aşqarların, sürtkülərin və xüsusi mayelərin sintezinin və tətbiqinin elmi əsaslarının yaradılması.
Əsas elmi nəticələri Yeni sürtkülərin sintezi texnologiyasının hazırlanması və komponentlərin miqdarının sürtkülərin plastiklik və triboloji xassələrinə təsirinin öyrənilməsi.

Çoxfunksiyalı aşqarların sintezinə yeni elmi baxış və onların alınmasının texnologiyasının işlənib hazırlanması.

Kipləşdirici-yağlayıcı və yiv-qoruyucu universal sürtkülər yaradılmışdır. Sürtkü yağlarına və sürtkülər üçün yeni çox funksoyalı sulfamid aşqarlar sintez olunmuş və tədqiq edilmişdir.