Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Türk xalqları folkloru şöbəsi

Türk xalqları folkloru şöbəsi
Tel. (+994 12) 4929248 
Faks (+994 12) 4981621 
Elektron poçtu türk_halkları_folkloru@folklore.sciense.az 
Struktur bölmənin rəhbəri

Əfzələddin Dağbəyi oğlu Əsgərov 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
İşçilərin ümumi sayı 9
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Türk xalqlarının folklor örnəklərinin araşdırılması, ən də­yərli folklor abidələrinin öyrənilməsi, ümumtürk folklor mətnlərinin arxetiplərinin və  tarixi inkişaf mərhələlərinin müəyyənləşdirilməsi, türk xalqları folklor örnəklərinin müqayisəli tədqiqi, tərcüməsi və  nəşri 
Əsas elmi nəticələri А.Джамил. Эрос «Манас» и традиции тюркских сказаний. Б., “Элм  ве техсил”, 2011;Əfzələddin Əsgər. Oğuznamə yaradıcılığı. Bakı, Nurlan, 2013.