Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Dədə Qorqud şöbəsi

Dədə Qorqud şöbəsi
Tel. (+994 12) 4929248 
Faks (+994 12) 4981621 
Elektron poçtu dede.qorqud.11@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri

Ramazan Oruc oğlu Qafarlı 

Filologiya üzrə elmlər doktoru, dosent 
İşçilərin ümumi sayı 15
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  1. “Dədə Qorqud kitabı”nın poetika, mətnşünaslıq, ideya-məzmun problemlərinin tədqiqi istiqamətində aparılan araşdırmalar.

2. “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplusunun nəşri ilə bağlı fəaliyyət (məqalələrin yazılması, redaktə, tərcümə, korrektura edilməsi və s.). Topluda “Dədə Qorqud kitabı”nın poetika, mətnşünaslıq, ideya-məzmun problemlərinin tədqiqi istiqamətində aparılan və folklorun müxtəlif elmi-nəzəri, praktik məsələlərini əhatə edən, heç yerdə çap olunmamış yüksək elmi səviyyəli araşdırmalar və eləcə də yazıya alınmış yeni folklor nümunələri nəşr edilir.

3. Qorqudşünas və eləcə də folklorşünas kadrların hazırlanması istiqamətində fəaliyyət.

Əsas elmi nəticələri 1. Ə.Tanrıverdi. “Dədə Qorqud kitabı”nda at kultu. Bakı, Elm və təhsil, 2012;

2. R.Kamal. “Kitabi-Dədə Qorqud”: nitq janrları sistemi. Bakı, Nurlan, 2013.