Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsi

Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsi
Tel. (+994 12) 4929248
Faks (+994 12) 4981621 
Elektron poçtu folklor_yazili_edebiyat@folklore.sciense.az 
Struktur bölmənin rəhbəri

 

İşçilərin ümumi sayı 17
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Folklorun yazılı ədəbiyyata təsiri prob­lemi­nin öyrənilməsi, folklor və mifolo­giyadan istifadə prinsipləri, yazılı ədəbiy­yatın qarşı­lıqlı olaraq folklora təsiri və or­taq poetika problemlərinin tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri Eposşünaslıq: problemlər, mülahizələr. Bakı, Elm və təhsil, 2013;

Folklor və yazılı ədəbiyyat, I kitab. Bakı, Nurlan, 2013;

Firidun bəy Köçərli: şifahi və yazılı ədəbiyyat. Bakı, Nurlan, 2013

Folklor və yazılı ədəbiyyat, II kitab. Bakı, Elm, 2016 (çapdadır);

Bəxtiyar Vahabzadə və folklor (çapdadır).