Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Qazax-Borçalı bölməsi

Qazax-Borçalı bölməsi
Tel. (+994 12) 4929248  
Faks (+994 12) 4981621  
Elektron poçtu gazakh_borchali@folklore.science.az 
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Qazax–Borçalı folklorunun toplanması və araşdırılması 
Əsas elmi nəticələri Qazax-Borçalı bölgəsinin əhalisiindən xeyli folklor örnəkləri toplanaraq arxivə təhvil verilmişdir.

Azərbaycan Folkloru Antalogiyası Qazax Örnəkləri, XXI kitab Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2012, 376 səh.