Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Bitkilərin mühafizəsi laboratoriyası

Bitkilərin mühafizəsi laboratoriyası
Tel. (+994 12) 4548298 
Faks (+994 12) 4540374 
Elektron poçtu qhrmanov62@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Şaməddin Şəmsəddin oğlu Qəhrəmanov
Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
İşçilərin ümumi sayı 7
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Mühit amillərinin təsiri və zərərverici həşəratların kütləvi çoxalması ilə əlaqədar olaraq arboxronoloji tədqiqatlar; ağacın ciddi xəstəliklərinə səbəb olan orqanizmlərin patogenliyinin  təyini. 
Əsas elmi nəticələri Abşeronun təbii və mədəni florasında olan ağac-kol bitkilərinə əlverişsiz iqlim amil­lərinin təsiri, xəstəlik və zərərvericilərinin təyin edilməsi, onların kütləvi çoxalmasının əsas səbəblərinin öyrənilməsi və mü­ba­rizə tədbirlərinin elmi əsasları işlənib hazır­lan­mışdır.