Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Nizamişünaslıq şöbəsi

Nizamişünaslıq şöbəsi
Tel. (+994 50) 3388912 
Faks  
Elektron poçtu nushabe.arasli@gmail.com 
Struktur bölmənin rəhbəri

Nüşabə Həmid qızı Araslı

Filologiya elmlər doktoru, professor 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Nizami Gəncəvinin elmi tərcümeyi-halı, Şairin dövrünün ictimai-ədəbi və mədəni mənzərəsi, həyatı, mühiti və müasirləri; Nizaminin tarixi, ədəbi-bədii, fəlsəfi, dini və şifahi qaynaqları; Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı, “Xəmsə”yə daxil əsərlərin ayrı-ayrılıqda müfəssəl təhlili; Nizaminin ictimai-siyasi, fəlsəfi, dini və elmi görüşlərinin təqdim özünəməxsusluqları; Nizami vətənpərvərliyi, şairin türk dilinə, vətəni Azərbaycana və doğma xalqının qədim adət-ənənələri və mənəvi dəyərlərinə məhəbbəti; Nizami yaradıcılığında xüsusi adların poetik-üslubi xüsusiyyətləri; Nizami yaradıcılığının təsir dairəsinin vüsəti, Nizami əsərlərinin orta əsr türk tərcümələri; Nizami və dünya ədəbiyyatı, Nizaminin dini-ideoloji baxışları, sufizm, təsəvvüf və əxiliklə bağlı düşüncələri kimi problemlərin araşdırılması

Əsas elmi nəticələri Nizaminin elmi görüşləri, Nizami irslərinin öyrənilmə tarixi