Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi

Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi
Tel. (+994 12) 5372433 
Faks  
Elektron poçtu ortaesrler@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Fəridə Əhəd qızı Əzizova 

fil.e.d., baş elmi işçi

İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

1. Ədəbi abidələrin elmi-tənqidi mətnlərinin nəşrə hazırlanması və tədqiqi

2. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi, divan ədəbiyyatının poetikası, epik şeirin inkişaf xüsusiyyətləri və ayrı-ayrı müəlliflərin yaradı­cı­lığı haqqında tədqiqatların  aparıl­ması. 
Əsas elmi nəticələri

Ədəbi abidələrin elmi-tənqidi mətnlərinin hazırlanması;

Çoxcildlik Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi ilə bağlı materialların hazırlanması;