Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi

Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu

tehran2006@yandex.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri Mustafayev Tehran Əlişan oğlu
İşçilərin ümumi sayı 13 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf meyillərinin  araşdırılması; Çağdaş ədəbiyyatın əsas mövzu-problematika, ideya-məzmun, dil-üslub xüsusiyyətlərinin  tədqiqi

Əsas elmi nəticələri

- Müstəqillik dövrü Azərbaycan   ədəbiyyatının  tarixinin yazılması

- Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının yeni mövzu və ideyalarının tədqiqi, inkişaf meyillərinin müəyyənləşdirilməsi

- Qarabağ müharibəsi mövzusunun ədəbiyyatda təşəkkülünün  publisistikadan epik təsvirə qədər gedən yol, istiqamət kimi müəyyən edilməsi

-Modern Azərbaycan ədəbiyyatının mövzu, struktur, üslub, janr format təsnifatının sistemli şəkildə araşdırılması

- Postmodern roman janrının Azərbaycan ədəbiyyatında inkişaf meyilləri

- Müasir Azərbaycan tənqidinin sistemli tədqiqi

- Azərbaycan memuar ədəbiyyatının  inkişaf mərhələlərinin  və bugünkü  vəziyyətinin  tədqiqi