Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsi

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsi
Tel. (+994 12) 5391028 
Faks  
Elektron poçtu

edebiyyat_nezeriyyesi@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri

Tahirə Qəşəm qızı Məmməd   

fil. e.d., prof. 
İşçilərin ümumi sayı 20 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

1. Azərbaycan ədə­biy­ya­tı­nın tarixi poetikası;

2. Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin ümumi qanu­na­uy­ğunluqları və ədəbi-tarixi proses;

3. Ədəbi-nəzəri fikrin tarixi və metodoloji məsələləri 

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi tarixinin Şərq-Qərb, eyni zamanda Azərbaycan təcrübəsinin nəzərə alınaraq sistemləşdirilməsi; 

Əsas elmi nəticələri

Ədəbi cərəyanların tipoloji xüsusiyyətlərinin klassik və yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı ilə müqayisəsində kəsişən və ayrılan məqamların təyini;

Dramatik növün  sabit və dəyiş­kən tərəflərinin tədqiqi əsasında milli ədəbiyyatda  qazandığı spesifik strukturunun  müəyyənləşdirilməsi;

Müasir  Azərbaycan nəsrinin Şərq-Qərb kontekstində özünəməxsusluqlarının üzə çıxarılması;

Azərbaycan poeziyasının ənənə və nova­tor­luq müstəvisində dəyərləndirilməsi;

Retrospeksiyanın nəzəri kateqoriyalar sistemində tutduğu yerin təyini; XIX-XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında mifoloji motiv­lə­rin və sufizm elementlərinin təsnifatı və s.