Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Elmi informasiya və tərcümə şöbəsi

Elmi informasiya və tərcümə şöbəsi
Tel. (+994 12) 5101802 
Faks  
Elektron poçtu

informtranslit@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri

Zakirə İmamverdi qızı Əliyeva

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
İşçilərin ümumi sayı 6
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Filoloji tədqiqatların informasiya təminatı;

www.literature.az – saytı  üzrə işlərin  aparılması, texniki xidmət

Ədəbiyyatşünaslığa dair informasiya resurslarının işlənilməsi, təbliği və tətbiqi;

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının son nailiyyətlərinin dünya elminə inteqrasiyası proseslərinin təşkili;  
Əsas elmi nəticələri

1. «Ədəbiyyatşünaslıq» informasiya bülletenləri (İllik, 4 buraxılışda, (2002-2010)

2. Əliyeva Z. Azadə Rüstəmova. Biblioqrafik göstərici. Bakı: Elm, 2003. – 140 s.

3. Əfəndiyev Ə. “Azərbaycan-80”- biblioqrafik göstərici. Bakı: Çinar-Çap, 2004. – 544 s.

4. Əfəndiyev Ə., Əliyeva Z. Həmid Araslı. Biblioqrafik göstərici. Bakı: Elm, 2009, 304 s.

5. Əfəndiyev Ə., Əliyeva Z. Anar. Ömür yolu- yaradıcılığı. Bakı: Azərnəşr, 2011. – 830 s.

6. Эфендиев Э., Алиева З. Пленник века. Бaку: Азернешр, 2011, 628 с. və s.

7. Əfəndiyev Ə., Əliyeva Z. Əsrin əsiri, Bakı: Azərnəşr, 2011, 712 s.
8. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəşrləri. Kitablar: Biblioqrafiya. – Bakı, “Elm və təhsil”, 2013.- 360 s.  və s.