Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Tərəvəz və bostan bitkiləri şöbəsi

Tərəvəz və bostan bitkiləri şöbəsi
Tel.

(+994 12) 5628625 (109)

(+994 12) 4499221  
Faks (+994 12) 4499221   
Elektron poçtu

sabir_hasanov@rambler.ru

sabir.hasanov@genres.science.az

Struktur bölmənin rəhbəri Həsənov Sabir Ramazan oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İşçilərin ümumi sayı 7
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Respublika ərazisində yayılmış tərəvəz və böstan bitkilərinin genetik materiallarının toplanması, təsviri, təsərrüfat göstəricilərinə görə qiymətləndirilməsi, onlardan seleksiya və ərzaq sahələrində səmərəli istifadə yollarının araşdırılması, introduksiya yolu ilə genefondun zənginləşdirilməsi, mövcud sortların və sort-formaların yaxşılaşdırılması və yeni sortların yaradılması. 
Əsas elmi nəticələri

Respublika ərazisində yayılmış tərəvəz və bostan bitki sortları toplanmış, toxumları artırılaraq genbanka verilmişdir. Tərəvəz və bostan bitkilərinin yeni perspektivli hibridləri, acı bibərin yeni “Odlu” və yemişin “Nazlı” sortları yaradılmışdır.