Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi

Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu

 

Struktur bölmənin rəhbəri

İmamquliyeva Kifayət Həmzə qızı  

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
İşçilərin ümumi sayı 7
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin öyrənilməsi, sistemləşdirilməsi, dialektoloji atlasların hazırlanması.   
Əsas elmi nəticələri “Azərbaycan dilinin dialektoloji atlası”, “Azərbaycan dialektoloji lüğəti” (2 cild), “Azərbaycan dilinin qıpçaq qrupu dialekt və şivələri”, “Cənubi Azərbaycan dialekt və şivələri”, “Azərbaycan dilinin Yuxarı Qarabağ  şivələri”, “İraq-türkman ləhcəsi”, “Azərbaycan dili şivələrinin omonimlər lüğəti” və s. əsərlər şöbənin əsas elmi nailiyyətlərindəndir.