Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Hind-Avropa dilləri şöbəsi

Hind-Avropa dilləri şöbəsi
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri

Musayev Oruc İbrahim oğlu  

Filologiya elmləri doktoru 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Hind-Avropa dillərinin fonetika, leksika və qrammatikasının Azərbaycan dili ilə müqayisəli şəkildə tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri Azərbaycan dilinin ingilis, fransız, alman və ispan dilləri ilə müqayisəli fonetikası, Azərbaycan dilinin ingilis, fransız və ispan dilləri ilə müqayisəli morfologiyası və sintaksisini hazırlamışdır. 
Hazırda Azərbayca dilinin ingilis, fransız və italyan dilləri ilə müqayisəli leksikası hazırlanır.